Åse Kath. Dahle

Åse Kath. Dahle: "MIRANDA" Åse Kath. Dahle: "HARITON PUSHWAGNER / TERJE BROFOS" Åse Kath. Dahle: "DAVID LYNCH"  
Åse Kath. Dahle:
MIRANDA
(2018)
gipsstøpning fra leire
45 cm h
Åse Kath. Dahle:
HARITON PUSHWAGNER / TERJE BROFOS
(2016)
kull på papir, innrammet
55 x 50
Åse Kath. Dahle:
DAVID LYNCH

olje på lerret
100 x 80
 
Norwegian English