Åse Kath. Dahle

Åse Kath. Dahle: "HARITON PUSHWAGNER / TERJE BROFOS" Åse Kath. Dahle: "DAVID LYNCH"   
Åse Kath. Dahle:
HARITON PUSHWAGNER / TERJE BROFOS
(2016)
kull på papir, innrammet
55 x 50
Åse Kath. Dahle:
DAVID LYNCH

olje på lerret
100 x 80
  
Norwegian English