An Doan Nguyen

An Doan (f.1978) kom til Norge som båtflyktning fra Vietnam. Han viste tidlig talent for tegning og maling og gjennomførte senere en solid akademisk utdannelse som ble avsluttet ved Wimbledon School Of Art. I 2009 ble han tildelt Statens malerstipend.

Typisk for An Doans uttrykk, er storformats malerier som holder seg innenfor bestemte deler av fargesirkelen. Bildene har gjerne et fotografisk utgangspunkt - uten å integrere fotografiet - men viderefører perspektivet sett gjennom kamera. Det blir sagt om An Doan at han har et minimalistisk og kontemplativt, nesten meditativt, uttrykk.

An Doan har hatt flere separatutstillinger i Norge og gruppeutstillinger i Oslo og London.

An Doan Nguyen: "EARTH LANDSCAPE" An Doan Nguyen: "OSLO AGAIN AND AGAIN" An Doan Nguyen: "TÅKE MØRK GATE" An Doan Nguyen: "HAV MED BUSK"
An Doan Nguyen:
EARTH LANDSCAPE
(2017)
olje på lerret
100 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
OSLO AGAIN AND AGAIN
(2017)
olje på lerret
100 x 120
An Doan Nguyen:
TÅKE MØRK GATE
(2017)
olje på lerret
100 x 120
This item is sold!An Doan Nguyen:
HAV MED BUSK
(2017)
olje på lerret
160 x 180
An Doan Nguyen: "DAGSLYS" An Doan Nguyen: "TÅKE GRÅ VIOLET" An Doan Nguyen: "UMBER KRONE" An Doan Nguyen: "TÅKE DEEP VIOLET"
This item is sold!An Doan Nguyen:
DAGSLYS
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
TÅKE GRÅ VIOLET
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
UMBER KRONE
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
TÅKE DEEP VIOLET
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen: "TÅKE COBALT" An Doan Nguyen: "UMBER TÅKE" An Doan Nguyen: "HUS I TÅKE" An Doan Nguyen: "HAV OG SKYGGE"
An Doan Nguyen:
TÅKE COBALT
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
UMBER TÅKE
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
HUS I TÅKE
(2017)
olje på lerret
40 x 40
This item is sold!An Doan Nguyen:
HAV OG SKYGGE
(2017)
olje på lerret
50 x 50
An Doan Nguyen: "STJERNE FLÅTE GREEN 04" An Doan Nguyen: "REKKE MED TRÆR" An Doan Nguyen: "SORT HAV" An Doan Nguyen: "SKOG"
This item is sold!An Doan Nguyen:
STJERNE FLÅTE GREEN 04
(2017)
olje på lerret
100 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
REKKE MED TRÆR
(2017)
olje på lerret
70 x 70
This item is sold!An Doan Nguyen:
SORT HAV
(2017)
olje på lerret
80 x 80
An Doan Nguyen:
SKOG
(2017)
olje på lerret
50 x 50
An Doan Nguyen: "RAD MED TRÆR" An Doan Nguyen: "VEI MED SYV LYS" An Doan Nguyen: "VEI MED RØD KJEGLE" An Doan Nguyen: "GRESS MED STJERNER"
This item is sold!An Doan Nguyen:
RAD MED TRÆR
(2017)
olje på lerret
50 x 50
An Doan Nguyen:
VEI MED SYV LYS
(2017)
olje på lerret
70 x 100
An Doan Nguyen:
VEI MED RØD KJEGLE
(2017)
olje på lerret
80 x 120
This item is sold!An Doan Nguyen:
GRESS MED STJERNER
(2017)
olje på lerret
160 x 180
An Doan Nguyen: "SEPIA LANDSCAPE EXPANSION " An Doan Nguyen: "PURPLE LANDSCAPE EXPANSION" An Doan Nguyen: "BLUE LANDSCAPE EXPANSION" An Doan Nguyen: "BLUE AND PURPLE LANDSCAPE EXPANSION"
An Doan Nguyen:
SEPIA LANDSCAPE EXPANSION
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
PURPLE LANDSCAPE EXPANSION
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
BLUE LANDSCAPE EXPANSION
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
BLUE AND PURPLE LANDSCAPE EXPANSION
(2017)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen: "SORTE TRÆR MED STJERNER" An Doan Nguyen: "REGAL CINEMA" An Doan Nguyen: "GREEN MOVMENT" An Doan Nguyen: "YOU GOT THE GREEN LIGHT"
This item is sold!An Doan Nguyen:
SORTE TRÆR MED STJERNER
(2016)
olje på lerret
150 x 150
An Doan Nguyen:
REGAL CINEMA
(2016)
olje på lerret
180 x 200
An Doan Nguyen:
GREEN MOVMENT
(2016)
olje på lerret
180 x 200
This item is sold!An Doan Nguyen:
YOU GOT THE GREEN LIGHT
(2016)
olje på lerret
130 x 150
An Doan Nguyen: "RADIO CITY" An Doan Nguyen: "MAGNETA FLOWERS" An Doan Nguyen: "MAGNETA BLING" An Doan Nguyen: "DISSOLVED"
This item is sold!An Doan Nguyen:
RADIO CITY
(2016)
olje på lerret
130 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
MAGNETA FLOWERS
(2015)
olje på lerret
100 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
MAGNETA BLING
(2015)
olje på lerret
100 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
DISSOLVED
(2015)
olje på lerret
100 x 150
An Doan Nguyen: "FIFTEEN FOREST" An Doan Nguyen: "BLUE FOREST WITH GREEN" An Doan Nguyen: "UNDECIDED FOREST" An Doan Nguyen: "UNDER AND ABOVE"
This item is sold!An Doan Nguyen:
FIFTEEN FOREST
(2015)
olje på lerret
180 x 200
This item is sold!An Doan Nguyen:
BLUE FOREST WITH GREEN
(2015)
olje på lerret
180 x 200
An Doan Nguyen:
UNDECIDED FOREST
(2015)
olje på lerret
120 x 140
This item is sold!An Doan Nguyen:
UNDER AND ABOVE
(2015)
olje på lerret
120 x 140
An Doan Nguyen: "BOTH SIDE FOREST" An Doan Nguyen: "GREEN WINDOWS" An Doan Nguyen: "LOLLIPOPS" An Doan Nguyen: "SKUR MED GREN"
An Doan Nguyen:
BOTH SIDE FOREST
(2015)
olje på lerret
120 x 140
An Doan Nguyen:
GREEN WINDOWS
(2015)
olje på lerret
120 x 190
An Doan Nguyen:
LOLLIPOPS
(2015)
olje på lerret
60 x 90
An Doan Nguyen:
SKUR MED GREN
(2015)
olje på lerret
100 x 150
An Doan Nguyen: "BRANNSTASJON" An Doan Nguyen: "PARKERINGSPLASS" An Doan Nguyen: "SKUR MED FLAGGERMUS" An Doan Nguyen: "VEIEN MED GRAFITTI"
An Doan Nguyen:
BRANNSTASJON
(2015)
olje på lerret
30 x 50
An Doan Nguyen:
PARKERINGSPLASS
(2015)
olje på lerret
30 x 50
An Doan Nguyen:
SKUR MED FLAGGERMUS
(2015)
olje på lerret
70 x 120
An Doan Nguyen:
VEIEN MED GRAFITTI
(2015)
olje på lerret
30 x 50
An Doan Nguyen: "GREENISH LANDSCAPE" An Doan Nguyen: "15 CLOSED" An Doan Nguyen: "REFELCTIONS V" An Doan Nguyen: "TITANS"
This item is sold!An Doan Nguyen:
GREENISH LANDSCAPE
(2014)
olje på lerret
100 x 150
An Doan Nguyen:
15 CLOSED
(2014)
olje på lerret
80 x 120
An Doan Nguyen:
REFELCTIONS V
(2014)
olje på lerret
120 x 120
This item is sold!An Doan Nguyen:
TITANS
(2013)
olje på lerret
180 x 200
An Doan Nguyen: "DARK GREENISH VI" An Doan Nguyen: "YELLOWISH" An Doan Nguyen: "DISTURBANCE V" An Doan Nguyen: "EXTERNAL VOYAGE"
This item is sold!An Doan Nguyen:
DARK GREENISH VI
(2013)
olje på lerret
120 x 170
This item is sold!An Doan Nguyen:
YELLOWISH
(2013)
olje på lerret
120 x 170
This item is sold!An Doan Nguyen:
DISTURBANCE V
(2013)
olje på lerret
120 x 170
This item is sold!An Doan Nguyen:
EXTERNAL VOYAGE
(2014)
olje på lerret
160 x 180
An Doan Nguyen: "DISTURBANCE III" An Doan Nguyen: "DISTURBANCE IV" An Doan Nguyen: "STELLA" An Doan Nguyen: "SPACE"
This item is sold!An Doan Nguyen:
DISTURBANCE III
(2013)
olje på lerret
120 x 170
This item is sold!An Doan Nguyen:
DISTURBANCE IV
(2013)
olje på lerret
120 x 170
This item is sold!An Doan Nguyen:
STELLA
(2012)
olje på lerret
95 x 100
This item is sold!An Doan Nguyen:
SPACE
(2012)
olje på lerret
75 x 140
An Doan Nguyen: "TRY AGAIN I" An Doan Nguyen: "TRY AGAIN II" An Doan Nguyen: "BRIGHT I" An Doan Nguyen: "BRIGHT II"
This item is sold!An Doan Nguyen:
TRY AGAIN I
(2012)
olje på lerret
110 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
TRY AGAIN II
(2012)
olje på lerret
110 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
BRIGHT I
(2012)
olje på lerret
130 x 190
This item is sold!An Doan Nguyen:
BRIGHT II
(2012)
olje på lerret
100 x 190
An Doan Nguyen: "BRIGHT III" An Doan Nguyen: "WE BOY" An Doan Nguyen: "BLUE VOID" An Doan Nguyen: "BRIGHT NEW YELLOW"
This item is sold!An Doan Nguyen:
BRIGHT III
(2012)
olje på lerret
100 x 190
This item is sold!An Doan Nguyen:
WE BOY
(2012)
olje på lerret
95 x 95
This item is sold!An Doan Nguyen:
BLUE VOID
(2011)
olje på lerret
130 x 150
An Doan Nguyen:
BRIGHT NEW YELLOW
(2011)
olje på lerret
130 x 170
An Doan Nguyen: "BRIGHT NEW GREEN" An Doan Nguyen: "Void 2011" An Doan Nguyen: "STRØM LARSEN" An Doan Nguyen: "VOGTS GATE"
An Doan Nguyen:
BRIGHT NEW GREEN
(2011)
olje på lerret
130 x 170
This item is sold!An Doan Nguyen:
Void 2011
(2011)
akryl på lerret
130 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
STRØM LARSEN
(2010)
olje på lerret
135 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
VOGTS GATE
(2010)
olje på lerret
120 x 150
An Doan Nguyen: "GREEN UMBER CLOUDS" An Doan Nguyen: "RÅDHUS" An Doan Nguyen: "RÅDHUSPLASSEN" An Doan Nguyen: "TOLLBUGATA"
This item is sold!An Doan Nguyen:
GREEN UMBER CLOUDS
(2010)
olje på lerret
190 x 135
This item is sold!An Doan Nguyen:
RÅDHUS
(2010)
olje på lerret
135 x 150
This item is sold!An Doan Nguyen:
RÅDHUSPLASSEN
(2010)
olje på lerret
138 x 146
This item is sold!An Doan Nguyen:
TOLLBUGATA
(2010)
olje på lerret
135 x 150
An Doan Nguyen: "THORLVALD MEYERSGATE" An Doan Nguyen: "SELVPORTRETT" An Doan Nguyen: "DREAM III" An Doan Nguyen: "DREAM I"
This item is sold!An Doan Nguyen:
THORLVALD MEYERSGATE
(2010)
olje på lerret
170 x 170
An Doan Nguyen:
SELVPORTRETT
(2010)
olje på lerret
30 x 40
An Doan Nguyen:
DREAM III
(2010)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen:
DREAM I
(2010)
olje på lerret
100 x 100
An Doan Nguyen: "PORTRETT II" An Doan Nguyen: "PORTRETT I" An Doan Nguyen: "YELLOW WEB" An Doan Nguyen: "RIOT III"
An Doan Nguyen:
PORTRETT II
(2010)
olje på lerret
20 x 30
An Doan Nguyen:
PORTRETT I
(2010)
olje på lerret
20 x 30
An Doan Nguyen:
YELLOW WEB

olje på lerret
An Doan Nguyen:
RIOT III
(2012)
olje på lerret
An Doan Nguyen: "RIOT II" An Doan Nguyen: "RIOT I" An Doan Nguyen: "0090" An Doan Nguyen: "CNN"
An Doan Nguyen:
RIOT II
(2012)
olje på lerret
An Doan Nguyen:
RIOT I
(2010)
olje på lerret
100 x 125
This item is sold!An Doan Nguyen:
0090
(2010)
olje på lerret
115 x 135
This item is sold!An Doan Nguyen:
CNN
(2010)
olje på lerret
115 x 135
An Doan Nguyen: "LANGEVANN" An Doan Nguyen: "HORISONNT 01" An Doan Nguyen: "FJELL 02" An Doan Nguyen: "RADIOCITY"
This item is sold!An Doan Nguyen:
LANGEVANN
(2009)
olje på leret
olje på leret
This item is sold!An Doan Nguyen:
HORISONNT 01
(2009)
olje på lerret
135 x 190
This item is sold!An Doan Nguyen:
FJELL 02
(2009)
olje på lerret
135 x 190
This item is sold!An Doan Nguyen:
RADIOCITY
(2009)
olje på lerret
150 x 150
An Doan Nguyen: "SENTRUM SCENE" An Doan Nguyen: "SPOR III" An Doan Nguyen: "SPOR II" An Doan Nguyen: "SPOR I"
This item is sold!An Doan Nguyen:
SENTRUM SCENE
(2008)
olje på lerret
135 x 155
This item is sold!An Doan Nguyen:
SPOR III
(2009)
olje på lerret
135 x 155
This item is sold!An Doan Nguyen:
SPOR II
(2009)
olje på lerret
155 x 135
This item is sold!An Doan Nguyen:
SPOR I
(2009)
olje på lerret
135 x 155
An Doan Nguyen: "OSLO 01" An Doan Nguyen: "VOID III" An Doan Nguyen: "HONG KONG" An Doan Nguyen: "NIGHTSCAPE "
This item is sold!An Doan Nguyen:
OSLO 01
(2008)
olje på lerret
125x 155
This item is sold!An Doan Nguyen:
VOID III
(2007)
olje på lerret
180 x 200
This item is sold!An Doan Nguyen:
HONG KONG
(2005)
olje på lerret
125 x 155
This item is sold!An Doan Nguyen:
NIGHTSCAPE
(2008)
olje på lerret
125 x 155
An Doan Nguyen: "CITYBANK" An Doan Nguyen: "REGENT STREET" An Doan Nguyen: "VOID II" An Doan Nguyen: "VOID I"
Bildet er solgt!An Doan Nguyen:
CITYBANK
(2005)
olje på lerret
125 x 155
Bildet er solgt!An Doan Nguyen:
REGENT STREET
(2005)
olje på lerret
155 x 125
Bildet er solgt!An Doan Nguyen:
VOID II
(2008)
olje på aluminium
150 x 180
Bildet er solgt!An Doan Nguyen:
VOID I
(2008)
olje på aluminium
150 x 180
Norwegian English