Thomas Klevjer

Thomas Klevjer (f.1972) er en klassisk figurativ maler. Hans motiver spenner vidt; fra vikingtid og middelalder til et tidløst rom hvor mennesket svever fritt blant stjernene. Tidløshet, som en høythengende verdi i motsetning til kortsiktig trend, ble et viktig stikkord for Klevjers utstilling Fusjon i Galleri A Minor. Her vistes figurer i frie, isolerte og i ulike relasjoner til andre. Maleriene åpnet for forskjellige tolkninger hvor konteksten og betrakteren selv kunne spille en rolle. Klevjer maler med en nøyaktig og stilsikker pensel; man kan ikke unngå å la seg imponere.

Han er elev av Nerdrum, 2008-2010, og er en av de fremste av den nye generasjonen elever fra denne skolen.

Thomas Klevjer: "SVEVENDE" Thomas Klevjer: "RESPONS" Thomas Klevjer: "MANN MED TVANGSTRØYE" Thomas Klevjer: "FUSJON"
Thomas Klevjer:
SVEVENDE
(2011)
olje på lerret
130 x 130
Thomas Klevjer:
RESPONS
(2010)
olje på lerret
236 x 236
Thomas Klevjer:
MANN MED TVANGSTRØYE
(2009)
olje på lerret
236 x 236
Thomas Klevjer:
FUSJON
(2010)
olje på lerret
130 x 130
Norwegian English